Gegevensbeveiliging

PRIVACY & COOKIEBELEID 

PRIVACYBELEID VAN SABON 

Laatste actualisatie: Juni 2021

 

Inleiding 

“Bij Sabon vinden we de veiligheid van onze klanten en gebruikers van onze website en de bescherming van hun privacy uiterst belangrijk. Leden van de Sabon-team zijn zelf klanten, zowel van Sabon als van andere merken – we waarderen dus het vertrouwen dat u in ons stelt en respecteren uw privacy.”

 

 • Dit Privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en hoe we uw recht op privacy respecteren en beschermen. We verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen, omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden we persoonsgegevens verzamelen wanneer u onze producten online, in een van onze winkels of via andere verkooppunten van Sabon koopt ( “Producten” ), wanneer u onze websites bezoekt, wanneer u met ons communiceert of wanneer u op een andere manier onze diensten en apps gebruikt (samengevat: "Diensten").

 

 • sabongermany.de (hierna “Site” genoemd) is een door Sabon Germany GmbH (hierna “Gezelschap” en/of “Sabon” en/of “we” genoemd) beheerde website met geregistreerd adres c/o Yves Rocher GmbH, Meitnerstraße 6, 70563 Stuttgart.

 

 • Dit Privacybeleid (hierna: het “Privacybeleid”) vertelt u meer erover:

  a. hoe we uw persoonsgegevens verzamelen

  b. hoe we uw persoonsgegevens beschermen

  c. uw rechten omtrent de toegang tot uw persoonsgegevens die u met ons deelt, hun wijziging of intrekking

  d. algemene informatie over de Vennootschap en haar producten, evenals over de webshop waar producten van de Vennootschap worden verkocht (samengevat “Diensten”).

 

Als u gebruik maakt van onze Diensten,  accepteert u de in dit Privacybeleid gehanteerde begrippen.

Tenzij anders bepaald: (1) onder elke verwijzing naar de Diensten in dit Privacybeleid wordt er elk deel ervan verstaan; (2) de in de Algemene voorwaarden gehanteerde begrippen hebben hier dezelfde betekenis; en (3) alle in dit Privacybeleid gehanteerde begrippen gelden voor: 1) filialen en handelspartners van Sabon, hun erfenamen en rechtsvertegenwoordigers inbegrepen; 2) elke controlerende aandeelhouder van Sabon; 3) elke eenheid gecontroleerd door Sabon; en 4) elke eenheid die onder gezamenlijke leiding staat met Sabon.

De onderstaande bepalingen gelden voor beide geslechten. Omwille van de leesbaarheid wordt echter primair de mannelijke vorm gebruikt. Begrippen in het enkelvoud kunnen ook in het meervoud gebruikt worden en omgekeerd.

 

We raden u aan dit Privacybeleid goed door te lezen  en in geval van vragen contact met ons op te nemen.

  

Actualisatie van het Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid  ten allen tijde wijzigen of bijwerken. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarover informeren door dit beleid vóór de desbetreffende ingangsdatum te wijzigen.

 

 

Verzamelen van gegevens

We verzamelen persoonsgegevens op de volgende manieren:

Er wordt technische informatie verzameld, die naar identificatoren ten behoeve van statistische analyse verwijst (om fouten te voorkomen en onze Diensten te verbeteren), zoals:

 • anonieme gebruiker-ID
 • toestel-ID
 • type browser
 • tijden van uw bezoeken op de Site
 • gebruikte rubrieken of functies tijdens het gebruiken van onze Diensten
 • uw geografische locatie.

 

Gevraagde gegevens – om een bestelling te kunnen plaatsen hebben we bepaalde gegevens van u nodig, zoals:

 • uw naam
 • uw e-mailadres
 • contactinformatie
 • gegevens over uw lidmaatschap
 • gegevens voor de afhandeling en levering van uw bestelling
 • informatie over uw account op de Site
 • uw kredietkaartgegevens
 • enz.

 

Tijdens het bestelproces mogen we u vragen voor aanvullende en/of andere gegevens om uw gebruikerservaring en de kwaliteit van onze Diensten te verbeteren en om het gebruik van onze Diensten te analyseren. Als u voor bepaalde diensten en producten aangeboden op onze Site kiest, mogen we u voor aanvullende informatie in verband met het afhandelen van uw bestelling vragen.

 

Als u zich op de Site wilt registreren en/of een account op de Site maken, hebben we ook uw persoonsgegevens nodig om u te kunnen identificeren: uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt altijd zelf bepalen welke persoonsgegevens u met ons wilt delen. Om de invloed op uw privacy te minimaliseren, verwerken we niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

 

We kunnen persoonsgegevens met niet-persoonsgegevens combineren, om uw gebruikerservaring en de kwaliteit van onze Diensten te verbeteren en om het gebruik van onze Diensten te analyseren.

 

Behalve de op de bovengenoemde manier verzamelde gegevens kunt u met ons ook aanvullende informatie over uzelf in verband met de Diensten delen. Dit doet u uit vrije wil en op eigen verantwoordelijkheid.

 

Uw persoonsgegevens worden in verband met shoppen of gebruik maken van de diensten op de Site niet aan derden doorgegeven, tenzij we uw persoonlijke toestemming  hiervoor hebben ontvangen of indien we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting in verband met fraudepreventie.

 

 

Bewaren en beschermen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt in onze beveiligde computers of op servers in lidstaten van de Europese Unie/ Europese Economische Ruimte of in de landen die door het besluit van de Europese Commissie een passend beschermingsniveau hebben (bijv. Israël). Bepaalde persoonsgegevens mogen worden overgedragen naar derde partijen buiten de Europese Unie/ Europese Economische Ruimte, die aan Sabon diensten verlenen en hun zetel in landen zonder een passend beschermingsniveau hebben (bijv. Verenigde Staten). Bij zulke doorgifte van persoonsgegevens bieden we aanvullende adequate waarborgen in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het Europees Parlement en vande Raad .

 

We zullen uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen bewaren en gebruiken, om eventuele conflicten omtrent uw gebruik van de Diensten op te lossen en het nakomen  van de voorwaarden in deze Overeenkomst te vorderen.

 

Geheimhouding en bescherming van uw persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. De toegang ertoe hebben alleen diegenen van onze medewerkers, die de gegevens nodig hebben om onze Diensten aan u te verlenen.

 

Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, de overdracht van informatie via internet kan nooit voor honderd procent veilig zijn. Om die reden kunnen we de veiligheid van de gegevens niet garanderen, die u met ons op eigen risico deelt.

 

Gebruik van informatie en persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens op verschillende manieren, inclusief om u door ons te laten contacteren, hetzij op de Site, per e-mail, per post, per sms of door derde partijen. De doeleinden en de wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens staan vermeld in dit Privacybeleid. In het algemeen verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

voor het doel of de doeleinden waarvoor we deze verzamelen. De wettelijke grondslag waarop we persoonsgegevens verwerken

om onze diensten te verlenen en de door u uitgekozen producten aan u te verkopen

Uitvoering van de overeenkomst betreffende de verkoop van onze producten en diensten, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden of andere overeenkomsten tussen u en ons.
om marketinginformatie omtrent de Vennootschap en de Site aan u te verstrekken Uw toestemming
om enquêtes, marktonderzoeken  en vragenlijsten over kwaliteit van de verleende diensten aan u te versturen Ons gerechtvaardigde belang om de kwaliteit van onze producten en diensten te garanderen
om onze aanbiedingen en aanbiedingen van onze handelspartners te versturen die u mogen interesseren Uw toestemming
om belangen van onze klanten en de markt beter te begrijpen en de aangeboden producten en diensten te verbeteren. Ons gerechtvaardigde belang om onze producten en diensten continu te verbeteren

 

 

Sabon creëert en analyseert uw gebruikersprofiel gebaseerd op uw persoonsgegevens die we beheren, zoals geslacht, geboortedatum, aankoopgeschiedenis op de Site, bekeken producten op de Site. 

 

Door uw data te analyseren kunnen we uw koopgedrag en interesses herkennen, en dus relevante aanbiedingen te tonen en de inhoud van de naar u gestuurde direct-marketing communicatie automatisch aanpassen (ook genoemd "individual automated process").

 

Alle direct-marketing communicatie die we naar u sturen (zoals onze nieuwsbrieven) zal specifieker en overtuigender zijn en beter afgestemd op uw interesses, wat uw koopgedrag kan beïnvloeden.

 

Informatie delen met derden

De privacy van onze klanten nemen we heel serieus. De verzamelde persoonsgegevens worden niet verkocht, verleent of op een andere manier doorgegeven aan derden. We beschermen uw gegevens zoals vermeld in dit Privacybeleid. We delen geen gedurende een transactie gegenereerde gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve als het doorgeven van de persoonsgegevens nodig is voor:

 

 • instructies na te komen die deel van een procedure vormen, inclusief, maar niet beperkt tot, dagvaarding of een oproep door de officier van de justitie en/of wettelijke verplichting in verband met een aanvraag van regeringsentiteiten, autoriteiten en/of agenturen
 • het nakomen van de voorwaarden in dit Privacybeleid, in de algemene voorwaarden of in een andere overeenkomst tussen ons en u te vorderen
 • beslissingen omtrent klantenservice te nemen; (4) uw rechtskundige adviseur te berichten (indien van toepassing)
 • rechten, eigendom en persoonlijke veiligheid van Sabon, haar klanten of algemeen publiek te beschermen. Zonder van de bovengenoemde voorwaarden af te wijken kunnen we bepaalde niet-persoonlijke gegevens omtrent het gebruik van de Diensten aan derde partijen (potentiële adverteerders op de Site inbegrepen) voor verschillende doeleinden doorgeven. 

 

 

Verwijzing naar de sites en diensten van derden

Derde partijen zijn externe partners of diensten die door vennootschappen inclusief Sabon kunnen worden gebruikt, om een aantal behoeften te vervullen, zoals:

 • Operationele functies van de Site: reviews van klanten, klantenservice, enz.
 • Logistiek: afhandeling van bestellingen, transport/levering, retouren
 • Dataverwerking & Communicatiemanagement (e-mail, SMS, pushnotificaties…) met platformen zoals Salesforce, Mailchimp… voor het beheren  van operationele communicatie (bevestiging van bestelling, bevestiging van levering…), informatie of nieuwsbrieven, die per e-mail of SMS worden gestuurd
 • Online derde partijen, gebruikt voor adverteringsdoeleinden: display adverteren, banners op sociale media.
 • Het feit, dat de Dienst naar andere websites of diensten verwijst, of een banner of een andere vorm van adverteren representeert, betekent geen instemming van onze kant met deze derde partij en kan niet worden verstaan als een soort nauwere zakelijke betrekking met deze derde partij. Als u op een link naar een website of dienst van een derde partij klikt, die een advertentie bevat, verlaat u op dat moment de Site of de Diensten waarvan u gebruik maakt en komt u naar een website van een derde partij terecht.
 • Websites en diensten van derde partijen kunnen “cookies” of andere tekstbestanden op uw computer of gsm zetten en uw persoonsgegevens verzamelen. De bepalingen die op andere sites van toepassing zijn kunnen verschillen van onze voorwaarden omtrent geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens.
 • Omdat we activiteiten van dergelijke derde partijen niet kunnen controleren, zijn we niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door derden en kunnen we niet garanderen, dat deze partijen de bepalingen van het privacybeleid nakomen en de beveiliging van persoonsgegevens ook als topprioriteit aanmerken. Daarom raden we u aan, om het privacybeleid, algemene voorwaarden en verklaringen van derde partijen eerst goed door te lezen, voordat u uw persoonsgegevens ter beschikking stelt.
 • Klanten kunnen echter hun keuzen direct in de cookiebanner wijzigen.

 

Toegang tot uw persoonsgegevens en hun beheer
U heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen, om het verwerken van uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of beperken en om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien kunt u onder bepaalde omstandigheden bezwaren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indienen (voornamelijk als hun verwerken niet nodig is voor het beoogde doel – bijv. om onze contractuele verplichtingen jegens u  na te komen). Ook als we al eerder uw toestemming hebben gekregen, kunt u deze toestemming ten allen tijde intrekken. De toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

 

Als uw persoonsgegevens voor automatische besluitvorming worden gebruikt (zoals profiling), die een juridisch of anderszins significant effect op u als individu kunnen hebben, kunt u in plaats daarvan altijd (i) een menselijke blik bij besluiten vragen, (ii) uw mening uiten of, (iii) besluitvorming betwisten die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking.


Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als er voor het invullen van uw aanvraag persoonsgegevens van iemand anders nodig zijn, of als u informatie wilt verwijderen die op juridische gronden bewaard moet blijven. In geval van onopgeloste zaken heeft u het recht om een klacht bij autoriteiten op het gebied databescherming in te dienen.


Wilt u uw rechten rondom privacy te laten gelden? Heeft u vragen over ons privacybeleid of onze hulp nodig op het gebied van privacybescherming? Neem alstublieft contact met onze privacyfunctionaris op privacy@sabon.co.il of kunt u een bericht sturen op: suport@sabon.ro.

 

We bij Sabon zullen ons best doen om u bij al uw vragen en problemen te helpen. Bij onopgeloste problemen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op: https://www.dataprotection.ro/

 

 

COOKIEBELEID VAN SABON

Laatste actualisatie: Juni 2021

 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden met alfanummerieke tekens, die wij en onze dienstverleners op uw computer, gsm of een ander toestel kunnen zetten. Met behulp van cookies kunnen we uw browser of device identificeren als u de Site terug bezoekt en/of als u dezelfde computer of browser gebruikt. Met behulp van cookies kunnen we uw gedrag op de Site volgen, de kwaliteit van onze diensten verbeteren, een gepersonaliseerde gebruikerservaring op de Site bieden en  advertenties van derde partijen op de Site en andere websites laten zien. Uw browser biedt de mogelijkheid om ongewenste cookies te blokkeren of verwijderen.

 

Voor meer informatie bekijk het ‘Hulp’ menu op uw browser.

 

Het blokkeren van alle cookies kan echter het functioneren van veel websites negatief beїnvloeden, onze Site inbegrepen. We raden u daarom aan om cookies tijdens het gebruik van onze websites toe te staan.

 

Cookies op onze website kunnen door ons worden gezet, door derde partijen waarmee we contractueel verbonden zijn of door onafhankelijke derde partijen zoals adverteerders.

 

Levensduur van cookies
De op uw computer geplaatste cookies als resultaat van uw gebruik van onze Site worden nooit langer bewaard dan 13 maanden vanaf de datum van uw laatste bezoek.

 

Categoriën van cookies
In de onderstaande tabel staan verschillende typen cookies vermeld die wij (of betrokkene derde partijen) kunnen gebruiken en wordt er informatie voor betere controle en meer overzicht over cookies aangegeven.

 

 

Type cookie Waarom we cookies gebruiken en aanvullende informatie
Essentiële cookies (Functionele cookies) Essentiële cookies (ook functionele cookies genoemd), zoals hun naam al verraadt, zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Ze helpen ons te herinneren hoe u zich door de websites verplaatst. Bij uw volgend bezoek aan de sites zorgen ze ervoor dat u makkelijker kunt surfen zonder zich opnieuw te moeten aanmelden.
We gebruiken cookies om te zorgen dat onze website werkt zoals het hoort en de gevonden resultaten komen met uw keuzen overeen. Verder gebruiken we cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren door te herkennen of het uw eerste bezoek op de website is en door uw voorkeuren en uw laatste zoekgedrag te herinneren.
Analytische en statistische cookies We kunnen cookies gebruiken om te volgen en te begrijpen, hoe onze websites en diensten worden gebruikt en bezocht. Dit geeft ons inzicht in hoe de gebruikerservaring geoptimaliseerd kan worden en helpt ons een  website te bouwen, die aan behoeften van de gebruikers voldoet en onze businessrichting volgt.
We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics die cookies op uw toestel opslaat om anonieme berichten en statistieken te verzamelen. Google bewaart deze informatie in overeenstemming met het privacybeleid
Marketing en adverteringscookies

Onze Site kan advertenties plaatsen die met uw interesse samenhangen. We kunnen ook resultaten van advertenties gebruiken die door derden worden geleverd om de met de Diensten samenhangende advertenties aan te bieden terwijl u op andere websites aan het surfen bent.
Deze op maat gesneden advertenties worden door derde partijen met behulp van cookies aangeboden. Deze derde partijen volgen  uw surfgedrag op internet en gebruiken erbij eerder anonieme statistieken dan uw persoonsgegevens, inclusief informatie over uw gebruik van de Diensten, uw locatie en demografische karakteristieken. Adverterende derde partijen kunnen ook cookies gebruiken, om te zorgen dat er relevante advertenties worden weergegeven, om te voorkomen dat dezelfde advertenties twee keer aan dezelfde gebruiker worden aangeboden en om te zorgen dat advertenties het juiste formaat hebben en niet van uw gebruikerservaring afwijken.

Opt-out

U kunt advertenties van derden blokkeren die uw gegevens voor het interest-based adverteren gebruiken. U gebruikt de daarvoor bestemde knop op onze cookiebanner op deze website. Meer informatie over targeting en hoe u dit type advertenties kunt aannemen of weigeren (opt-outen) vindt u op www.aboutads.info/choices  or www.youronlinechoices.eu

U moet alle toestellen uitschrijven (opt-outen) die u voor de toegang tot de Diensten gebruikt.
Als u een opt-out doorvoert, worden uw gegevens niet gedeeld met onze adverterende partners voor het interest-based adverteren. Desondanks zal u verder onze interest-based advertenties ontvangen terwijl u gebruik zal maken van onze Diensten.

De opt-outsystemen kunnen cookies op uw toestel gebruiken, en als u cookies uit uw browser verwijdert, kunnen deze de opt-out functie  ‘vergeten’.

Social Media Cookies Deze cookies maken het mogelijk voor ingelogde gebruikers van sociale media zoals Facebook of Instagram bepaalde inhoud van onze website direct te kunnen delen. Social media cookies controleren we niet en er wordt ons geen toegang verleend tot uw social netwerk accounts. Voor de cookies die de sociale media partijen plaatsen verwijzen we naar de privacyverklaringen die dezen partijen op hun eigen websites darover geven: Facebook Cookie Policy, Instagram Cookie Policy.

 

 

 

Dienstverleners
We kunnen uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken die ons diensten verlenen, inclusief website onderhoud en verificatie van gegevens. Als we een derde partij inschakelen zorgen we ervoor dat deze uitsluitend toegang krijg tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van de specifieke dienst.

 

 Cookielijst

We gebruiken derdepartijcookies – het zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door vertrouwde derde partijen – voor advertentie- en marketingdoeleinden. In het bijzonder,  we gebruiken cookies en andere traceringsmiddelen voor de volgende doeleinden:

 

Functionele cookies:
Deze cookies zijn nodig om een website te laten werken. Ze kunnen door ons of door een derde partij worden geplaatst waarvan we de diensten aan onze pagina´s hebben toegevoegd. Als u deze cookies blokkeert, kan dit tot gevolg hebben dat bepaalde of alle functionaliteiten op de site alsook bepaalde delen van de site hierdoor mogelijk niet werken.

 

Prestatiecookies
Deze cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving leidt. Ze vertellen ons welke pagina´s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich op de websites bewegen. Deze vorm van cookies slaat geen persoonlijke informatie op en is daardoor anoniem. Als u deze cookies niet accepteert, weten we niet wanneer u onze site heeft bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

 

Gerichte/advertentiecookies
Deze cookies kunnen via onze website worden vastgelegd door onze advertentiepartners. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt  om een profiel te maken van uw interessen en uw relevante advertenties te tonen op andere websites. Ze slaan geen persoonsgegevens direct op, maar zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet accepteert, krijgt u minder gerichte advertenties.